elektryk Łódź

img INFRASTRUKTURA BUDOWLANA

Instalacje wykonywane na zewnątrz obiektów, często występujące jako jedne z pierwszych robót np. zasilanie obiektu w energię elektryczną lub później jako infrastruktura uzupełniająca np. oświetlenie zewnętrzne . Zakładanie nowych instalacji zewnętrznych w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych oraz:
• Budowa linii kablowych ziemnych i napowietrznych,
• Budowa przyłączy energetycznych,
• Budowa i Montaż złącz kablowych i licznikowych,
• Budowa i montaż rozdzielnic placu budowy,
• Montaż stacji Śn. i Nn.,
• Budowa oświetlenia zewnętrznego budynków, ulic, parkingów,
• Budowa instalacji odgromowych naziemnych i gruntowych,
• Budowa zewnętrznych instalacji alarmowych,
• Budowa zewnętrznych systemów telewizji przemysłowej CCTV,
• Montaż automatyki bram wjazdowych i szlabanów.

Pomiary elektryczne:

• ochrony przeciwporażeniowej (zerowania),
• izolacji kabli i przewodów,
• wyłączników różnicowoprądowych,
• ochrony odgromowej (uziemienia),
• oświetlenia.

Projektowanie stron internetowych Łódź LFGaleria.pl

Copyright (c) 2010

strona głównao nasusługirealizacjekontakt

automatyka bram firma Łódź, automatyka przemysłowa wentylacji i klimatyzacji Łódź, elektryk firma Łódź, instalacja systemów alarmowych Łódź, instalacje elektryczne firma, instalacje fotowoltaiczne i odgromowe, inteligentne budynki Łódź, kontrola dostępu firma, monitoring firma, pomiary elektryczne firma Łódź, przeglądy instalacji elektrycznych, serwis instalacji elektrycznych, systemy bms Łódź


Rzetelna firma